O firmieKontakt - Centrum Rozwoju Gospodarczego    Zobacz też najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:

Aktualne informacje o funduszach unijnych

Aktualnie możliwe są następujące formy wsparcia:

  • Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach - termin naboru wniosków - wrzesień 2017r.(Szczegółowe informacje o działaniu)
  • Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym) - termin naboru wniosków - marzec 2017r.(Szczegółowe informacje o działaniu)
  • Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i ...

    zobacz więcej :.

    2015-07-29 12:22:36

Centrum Rozwoju Gospodarczego, ul.Kard. Wyszyńskiego 2/1 lok.320, 15-888 Białystok, tel. 85 741 70 36

Copyright by Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. Created by maxgraph